AIGNER

SR  1,643.12

SR  2,053.90

SR  2,628.44

SR  3,285.55

SR  2,628.44

SR  3,285.55

SR  3,066.36

SR  3,832.95

SR  3,066.36

SR  3,832.95

SR  2,409.48

SR  3,011.85

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  2,190.52

SR  2,738.15