SR  3,956.00

SR  4,945.00

SR  3,956.00

SR  4,945.00

SR  4,738.00

SR  5,922.50

SR  343.60

SR  782.00

SR  263.80

SR  678.50

SR  2,190.52

SR  2,738.15

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  2,518.96

SR  3,148.70

SR  2,000.00

SR  2,500.00

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  1,971.56

SR  2,464.45

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  2,300.00

SR  2,875.00

SR  2,518.96

SR  3,148.70

SR  2,409.48

SR  3,011.85

SR  428.80

SR  536.00

SR  552.00

SR  690.00

SR  4,508.00

SR  5,635.00

SR  483.00

SR  603.75

SR  2,409.48

SR  3,011.85

SR  3,066.36

SR  3,832.95

SR  3,066.36

SR  3,832.95

SR  2,628.44

SR  3,285.55

SR  2,628.44

SR  3,285.55

SR  1,643.12

SR  2,053.90