SR  424.35

SR  471.50

SR  439.87

SR  488.75

SR  491.62

SR  546.25

SR  621.00

SR  690.00

SR  621.00

SR  690.00

SR  672.75

SR  747.50

SR  672.75

SR  747.50

SR  698.62

SR  776.25

SR  362.25

SR  402.50

SR  465.75

SR  517.50

SR  310.50

SR  345.00

SR  310.50

SR  345.00

SR  310.50

SR  345.00

SR  414.00

SR  460.00

SR  414.00

SR  460.00

SR  543.37

SR  603.75

SR  579.60

SR  644.00

SR  672.75

SR  747.50

SR  724.50

SR  805.00

SR  724.50

SR  805.00

SR  724.50

SR  805.00

SR  362.25

SR  402.50

SR  388.12

SR  431.25

SR  388.12

SR  431.25

SR  388.12

SR  431.25

SR  388.12

SR  431.25

SR  310.50

SR  345.00

SR  310.50

SR  345.00

SR  388.12

SR  431.25

SR  388.12

SR  431.25

SR  388.12

SR  431.25

SR  362.25

SR  402.50

SR  362.25

SR  402.50

SR  579.60

SR  644.00

SR  579.60

SR  644.00

SR  579.60

SR  644.00

SR  450.22

SR  500.25

SR  517.50

SR  575.00

SR  517.50

SR  575.00

SR  517.50

SR  575.00

SR  517.50

SR  575.00

SR  543.37

SR  603.75

SR  605.47

SR  672.75

SR  605.47

SR  672.75

SR  605.47

SR  672.75

SR  605.47

SR  672.75

SR  569.25

SR  632.50

SR  569.25

SR  632.50

SR  517.50

SR  575.00

SR  517.50

SR  575.00

SR  543.37

SR  603.75

SR  543.37

SR  603.75

SR  543.37

SR  603.75

SR  905.62

SR  1,006.25

SR  957.37

SR  1,063.75

SR  957.37

SR  1,063.75

SR  957.37

SR  1,063.75

SR  1,035.00

SR  1,150.00