SR  465.75

SR  776.25

SR  983.25

SR  1,638.75

SR  907.35

SR  1,512.25